Klauzura informacyjna dla pacjenta

 1. Administratorem danych osobowych jest White Dental Clinic Przemysław Lutostański, ul. Żeromskiego 1 lok. U9, 01-887 Warszawa, o numerze NIP 522 222 96 45 i numerze REGON 140848291 zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz medycznych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności leczniczej i nie będą udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jest Państwa dobrowolna zgoda na realizację przez Administratora usług leczniczych dla Państwa lub podopiecznego oraz obowiązujące w Polsce prawo.
 5. Wyrażając ustną lub pisemną zgodę na realizację usług stomatologicznych, wyrażają Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych potrzebnych do realizacji usług oraz do wykorzystania danych kontaktowych do komunikacji w celach najlepszej realizacji usług.
 6. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe bez osobnej zgody zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • upoważnienia innej osoby do dowiadywania się o swój stan zdrowia i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania danych medycznych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z wyrażoną zgodą i obowiązującym w Polsce prawem,
   przenoszenia danych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązującym w Polsce prawem.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE i w prawem polskim, a w szczególności aktualnej Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 4 lipca 2017 poz. 1318 z późniejszymi zmianami

White Dental Clinic

ul. Żeromskiego 1, lok. U9, 01-887 Warszawa (Bielany)

 

recepcja@whiteclinic.pl

Przesłanie do nas e-maila lub kontakt telefoniczny oznacza Państwa zgodę na przetwarzanie przesłanych do nas Państwa danych osobowych w zakresie którego e-mail lub telefon dotyczy.
Klauzura informacyjna dla pacjenta       |       Polityka prywatności i plików cookies

Twój zdrowy uśmiech jest dla nas najważniejszy

Godziny otwarcia:
pn-pt. 9.00 - 20.00
sob. 9.00 - 15.00

Call Now Button Medipay