(13b).zdjęcie zęba 12 po wyjęciu narzędzia pod mikroskopem i prawidłowym wypełnieniu kanału